Polityka prywatności Platformy BluStreamTV LIVE

1. Administratorem danych osobowych jest: BLUSTREAMTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000872582, REGON: 387649255, NIP: 5542989441.

2. Do kontaktu z Administratorem służy następujący adres mailowy: kontakt@blustreamtv.pl

3. Poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych klient może zażądać dostępu do swoich danych w celu ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

4. Dane osobowe przechowujemy do czasu wygaśnięcia umowy, ale z zastrzeżeniem, że mogą być one przechowywane w celach procedowania reklamacji, celach statystycznych, marketingowych oraz rozliczeniowych w sytuacjach w których jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Płatność

 1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu PayU. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PayU.
 2. BluStreamTV Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie PayU.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych BluStreamTV Sp. z o.o.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie blustreamtv.pl, oraz w siedzibie firmy BluStreamTV Sp. z o.o.
 3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2021 r.

7. Reklamacja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
 2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie blustreamtv.pl.
 3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od BluStreamTV Sp. z o.o.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
 5. Reklamacje można składać pod adresem kontakt@blustreamtv.pl
 6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.