Polityka prywatności
Platformy BluStreamTV LIVE

1. Administratorem danych osobowych jest: BLUSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kijowska 44, 85-73 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000578823, REGON: 362652179, NIP: 5542932079.

2. Do kontaktu z Administratorem służy następujący adres mailowy: kontakt@blustreamtv.pl

3. Poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych klient może zażądać dostępu do swoich danych w celu ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

4. Dane osobowe przechowujemy do czasu wygaśnięcia umowy, ale z zastrzeżeniem, że mogą być one przechowywane w celach procedowania reklamacji, celach statystycznych, marketingowych oraz rozliczeniowych w sytuacjach w których jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Płatność

 • 1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu PayU. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PayU.
 • 2. BluSoft Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie PayU.
 • 3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych BluStreamTV Sp. z o.o.
 • 2. Regulamin dostępny jest na stronie blustreamtv.pl, oraz w siedzibie firmy BluStreamTV Sp. z o.o.
 • 3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 • 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2021 r.

7. Reklamacja

 • 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
 • 2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie blustreamtv.pl.
 • 3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od BluSoft Sp. z o.o.
 • 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
 • 5. Reklamacje można składać pod adresem kontakt@blustreamtv.pl
 • 6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.
Share on Facebook Share
Share on TwitterTweet
Share on Pinterest Share
Share on LinkedIn Share
Share on Digg Share